โปรโมชั่นประจำเดือนนี้ สั่งซื้อครบ 10,000 บาท (หลังหักส่วนลด) แถมฟรีโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 6,000 บาท รุ่นเช่าใช้ (ลิขสิทธิ์ 1 ปี) ลด 20 % ทุกรายการ สิ้นเดือนนี้เท่านั้น

 

CARGO OPTIMIZER MINI / PROFESSIONAL

CARGO OPTIMIZER ENTERPRISE
/ NETWORK
MINI
PROFESSIONAL
ENTERPRISE
NETWORK
รุ่น Network คือรุ่น Enterprise ที่มีความสามารถระบบเครือข่าย

คุณสมบัติ
Mini
Professional
Enterprise
Network
รุ่นเริ่มต้น
รุ่นกลาง
รุ่นมืออาชีพ
รุ่นมืออาชีพทำงานร่วมกัน
พาเลทใส่ตู้
 
จัดเรียงด้วยตัวเอง
 
หลายตู้พร้อมกัน
 
จำนวนขนาดสินค้าสูงสุดต่อการคำนวณ
10
100
150
150
สรุปย่อคุณสมบัติ
กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม ใส่คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 10 ขนาด

สินค้ากล่อง พาเลท จัดเรียงใส่พื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยม
ออกแบบการจัดเรียงด้วยตนเอง

กล่อง ทรงกระบอก พาเลท จัดเรียงใส่พาเลท แล้วใส่คอนเทนเนอร์ต่อ ออกแบบการจัดเรียงด้วยตนเอง
คือรุ่น Enterprise ที่มีความสามารถระบบเครือข่าย ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

คุณสมบัติทั่วไป
       
จำนวนขนาดสินค้าสูงสุดต่อการคำนวณ
10
100
150
150
นำเข้า/ส่งออก ผ่านไฟล์ xls
 
ฐานข้อมูลแบบ Local database (ประจำเครื่อง)

ฐานข้อมูลแบบ Network database
 
ระบบการ Login เข้าใช้งาน
 
 -
รายงาน
3
14
14
14
ฟรี upgrade และ support
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database
       
SKU#, Cargo Name
Description
ขนาดสินค้า (length/width/height)
น้ำหนัก Cargo weight
Pack (จำนวนสินค้าภายในกล่อง)
จำนวนชั้นสูงสุด Max stack
single maxstack
multimaxstack
multimaxstack
ค่าการเรียงซ้อน Stack value
 
ค่าลำดับการเรียง Sequence
 
ราคาต่อหน่วย Unit price
ความสูง Pallet
 
น้ำหนัก Pallet weight
 
ข้อจำกัดการพลิกหมุน Orientation
3 styles
6 styles
24 styles
24 styles
การกำหนดสีสินค้า

สินค้าแบบกล่อง Carton type
 

สินค้าแบบพาเลท Pallet type
 

สินค้าแบบ UnitLoad (พาเลทที่มีสินค้าเรียง)
 

สินค้าแบบ Cylinder (ทรงกระบอก)
 
ตัวเลือกห้ามสินค้าอื่นวางทับ
ตัวเลือกสินค้าวางพื้นเท่านั้น
ภาพตัวอย่างสินค้า
กลุ่มสินค้า
 
ออกแบบกล่อง
 
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container database
       
Container ID
Description
ค่าขนส่ง Freight
 
ขนาด (depth,width,height)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด Weight capacity
ความสูง Pallet
 
น้ำหนัก Pallet
 

คอนเทนเนอร์ทางทะเล Sea container
 

คอนเทนเนอร์ทางอากาศ Air container
 

พาเลทแบบแบนราบ Flat pallet
 

พาเลทแบบกล่อง Pallet box
 

รูปทรงของ Container
1
1
5
5

การกำหนดพื้นที่ห้ามใช้ Unusable space
 
กลุ่ม Container group
 
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลลูกค้า Customer database
       
Customer name
 
Address
 
Phone,Fax,Contact person,email,website
 
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ข้อมูลการจัดส่ง Shipment
       
คำนวณครั้งละหลายคอนเทนเนอร์
 
คำนวณครั้งละหลายขนาดสินค้า
กำหนดลูกค้าสำหรับแต่ละสินค้า
 
กำหนดลูกค้าต่อรายการจัดส่ง
 
กำหนดรายการจัดส่งส่วนตัว
 
เพิ่ม container/cargo เขาไปโดยตรง (ไม่ต้องเพิ่มใสฐานข้อมูล)
แก้ไขข้อมูลคอนเทนเนอร์ในการจัดส่ง
แก้ไขข้อมูลสินค้าในการจัดส่ง
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ตัวเลือกการคำนวณ Load options
       
จำกัดการเรียงห้ามเกินน้ำหนักบรรทุกสูงสุด

ตัวเลือกลำดับการวางซ้อน
 

ตัวเลือกห้ามการวางล้นฐาน

ตัวเลือกการจัดเรียงแบบแบนราบ
 

ค้นหาจำนวนการเรียงสูงสุดสำหรับสินค้าแบบชุด
 

ค้นหาคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด
 

จำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ
 

ย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ห้ามการจัดเรียง
 

การเรียงแบบคำนวณซ้ำลงในพื้นที่เดิม
 


ตัวเลือกการวางสินค้าทรงกระบอก
 

การเรียงตามความลึก FILO พร้อมตัวเลือกการแทรก

ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ
 
กำหนดเวลาสูงสุดในการคำนวณ
 
การคำนวณแบบจัดเรียงเอง Manual mode
 
การคำนวณแบบอัตโนมัติ Automatic mode
ภาพตัวอย่างในระหว่างการคำนวณ
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ภาพการจัดเรียง Load Plan
       
มุมมอง 3 มิติ
ภาพการกระจายน้ำหนัก
มุมมอง บน/ข้าง/หน้า
การแสดงภาพแบบสี/ขาวดำ
แสดง SKU# บนภาพการเรียง
บันทึกภาพการจัดเรียง
การซูมภาพ in/out
สำเนาภาพไปที่คลิบบอร์ด
ควบคุมลำดับการเรียง
แสดงเฉพาะสินค้าที่ต้องการ

บันทึกการเรียงพาเลทไปเป็น UnitLoad
 
แก้ไขการจัดเรียงด้วยตัวเอง
 
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
เครื่องมือ Tools
       
หัวรายงาน Report header
 
single
many
many
โลโก้ Company LOGO
 
เปลี่ยนชื่อรายงาน Change report name
 
ตัวเลือก หัว/ท้าย รายงาน
 
ระบบการแสดงภาษา
 
10 of 36
10 of 36
ตัวแปลงหน่วย
 
เครื่องมือสำรองฐานข้อมูล
 
คุณสมบัติ
 
Professional
Enterprise
Network
ระบบบริหารงานผู้ใช้ User management        
ระบบบริหารงาน User management
 
กำหนดชนิดผู้ใช้ (Admin/Staff/User)
 
กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
 
สิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อ/รหัสผ่าน
 
กำหนดผู้ใช้งาน
 
กำหนดที่ตั้งฐานข้อมูล
 


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com 

โทรศัพท์
08-1264-3240
เวลาทำการ
8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488