t

 

CARGO OPTIMIZER PROFESSIONAL

CARGO OPTIMIZER ENTERPRISE
/ NETWORK

คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
คุณสมบัติทั่วไป
     
จำนวนขนาดสินค้าสูงสุดต่อการคำนวณ
100
150
150
นำเข้า/ส่งออก ผ่านไฟล์ xls
ฐานข้อมูลแบบ Local database (ประจำเครื่อง)

ฐานข้อมูลแบบ Network database
-
 -
ระบบการ Login เข้าใช้งาน
-
 -
รายงาน 14 แบบ
ฟรี upgrade และ support
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database
     
SKU#, Cargo Name
Description
-
-
ขนาดสินค้า (length/width/height)
น้ำหนัก Cargo weight
Pack (จำนวนสินค้าภายในกล่อง)
จำนวนชั้นสูงสุด Max stack
single maxstack
multimaxstack
multimaxstack
ค่าการเรียงซ้อน Stack value
-
ค่าลำดับการเรียง Sequence
-
ราคาต่อหน่วย Unit price
ความสูง Pallet
-
น้ำหนัก Pallet weight
-
ข้อจำกัดการพลิกหมุน Orientation
6 styles
24 styles
24 styles
การกำหนดสีสินค้า

สินค้าแบบกล่อง Carton type

สินค้าแบบพาเลท Pallet type

สินค้าแบบ UnitLoad (พาเลทที่มีสินค้าเรียง)
-

สินค้าแบบ Cylinder (ทรงกระบอก)
-
ตัวเลือกห้ามสินค้าอื่นวางทับ
ตัวเลือกสินค้าวางพื้นเท่านั้น
ภาพตัวอย่างสินค้า
กลุ่มสินค้า
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container database
     
Container ID
Description
-
ค่าขนส่ง Freight
-
ขนาด (depth,width,height)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด Weight capacity
ความสูง Pallet
-
น้ำหนัก Pallet
-

คอนเทนเนอร์ทางทะเล Sea container

คอนเทนเนอร์ทางอากาศ Air container
-

พาเลทแบบแบนราบ Flat pallet
-

พาเลทแบบกล่อง Pallet box
-

รูปทรงของ Container
1
5
5

การกำหนดพื้นที่ห้ามใช้ Unusable space
-
กลุ่ม Container group
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ฐานข้อมูลลูกค้า Customer database
     
Customer name
Address
Phone,Fax,Contact person,email,website
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ข้อมูลการจัดส่ง Shipment
     
คำนวณครั้งละหลายคอนเทนเนอร์
คำนวณครั้งละหลายจนาดสินค้า
กำหนดลูกค้าสำหรับแต่ละสินค้า
-
กำหนดลูกค้าต่อรายการจัดส่ง
-
-
กำหนดรายการจัดส่งส่วนตัว
-
-
เพิ่ม container/cargo เขาไปโดยตรง (ไม่ต้องเพิ่มใสฐานข้อมูล)
แก้ไขข้อมูลคอนเทนเนอร์ในการจัดส่ง
แก้ไขข้อมูลสินค้าในการจัดส่ง
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ตัวเลือกการคำนวณ Load options
     
จำกัดการเรียงห้ามเกินน้ำหนักบรรทุกสูงสุด

ตัวเลือกลำดับการวางซ้อน
-

ตัวเลือกห้ามการวางล้นฐาน

ตัวเลือกการจัดเรียงแบบแบนราบ

ค้นหาจำนวนการเรียงสูงสุดสำหรับสินค้าแบบชุด

ค้นหาคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด
-

จำนวนคอนเทนเนอร์อัตโนมัติ
-

ย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ห้ามการจัดเรียง
-

การเรียงแบบคำนวณซ้ำลงในพื้นที่เดิม
-


ตัวเลือกการวางสินค้าทรงกระบอก
-

การเรียงตามความลึก FILO พร้อมตัวเลือกการแทรก

ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ
กำหนดเวลาสูงสุดในการคำนวณ
การคำนวณแบบจัดเรียงเอง Manual mode
ภาพตัวอย่างในระหว่างการคำนวณ
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ภาพการจัดเรียง Load Plan
     
มุมมอง 3 มิติ
ภาพการกระจายน้ำหนัก
มุมมอง บน/ข้าง/หน้า
การแสดงภาพแบบสี/ขาวดำ
แสดง SKU# บนภาพการเรียง
บันทึกภาพการจัดเรียง
การซูมภาพ in/out
สำเนาภาพไปที่คลิบบอร์ด
ควบคุมลำดับการเรียง
แสดงเฉพาะสินค้าที่ต้องการ

บันทึกการเรียงพาเลทไปเป็น UnitLoad
-
แก้ไขการจัดเรียงด้วยตัวเอง
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
เครื่องมือ Tools
     
หัวรายงาน Report header
single
many
many
โลโก้ Company LOGO
เปลี่ยนชื่อรายงาน Change report name
ตัวเลือก หัว/ท้าย รายงาน
ระบบการแสดงภาษา
2
10 of 36
10 of 36
ตัวแปลงหน่วย
เครื่องมือสำรองฐานข้อมูล
คุณสมบัติ
Professional
Enterprise
Network
ระบบบริหารงานผู้ใช้ User management      
ระบบบริหารงาน User management
-
-
กำหนดชนิดผู้ใช้ (Admin/Staff/User)
-
-
กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
-
-
สิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อ/รหัสผ่าน
-
-
กำหนดผู้ใช้งาน
-
-
กำหนดที่ตั้งฐานข้อมูล
-
-

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com
โทรศัพท์ 08-1264-3240
เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488

Map IP Address