สินค้าแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ ชุดสุดคุ้ม รวม 4 โปรแกรมหลักเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ จำหน่ายในราคาลดพิเศษ (ถูกกว่าซื้อแยก)


 


CARGO OPTIMIZER ENTERPRISE / NETWORK


 

 


VDO สอนการใช้งาน ความยาว 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับความละเอียดไปที่ Full HD)







1. ขั้นตอนการติดตั้ง Installation

2. คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ General Information
3. ตัวควบคุมฐานข้อมูล Database Navigator
4. เมนูหลักและการตั้งค่า Main menu & Setting
5. ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database
6. ออกแบบกล่องสินค้า Carton Designer
7. ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container Database
8. ฐานข้อมูลลูกค้า Customer Database
9. การสร้างรายการจัดส่งใหม่ Create new shipment
10. ตัวเลือกการคำนวณ Load Options
11. การจัดเรียงด้วยตนเองและการแก้ไขการจัดเรียง Manual load & Edit loading
12. ภาพการจัดเรียง Load Plan
13. รายงาน Report
14. การนำเข้าส่งออกข้อมูล Import-Export





CARGO OPTIMIZER MAX


 

 


VDO สอนการใช้งาน ความยาว 28 นาที (กรุณาปรับความละเอียดไปที่ Full HD)







1. คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ General Information
2. ตั้งค่าการใช้งาน Setting
3. ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container database
4. ฐานข้อมูลสินค้า Cargo database
5. ฐานข้อมูลลูกค้า Customer database
6. ออกแบบกล่อง Carton designer
7. ออกแบบการวางสินค้าบนพาเลท Pallet Optimizer
8. ฐานข้อมูลรายการจัดส่ง Shipment database
9. ตัวเลือกการคำนวณ Calculate option
10. ภาพการจัดเรียง Load plan
11. รายงาน Report
12. แก้ไขการจัดเรียง Edit loading
13. ส่งออกพาเลทไปเป็นสินค้า Create UnitLoad





CARGO OPTIMIZER PROFESSIONAL


 

 


VDO สอนการใช้งาน ความยาว 1 ชั่วโมง (กรุณาปรับความละเอียดไปที่ Full HD)







1. ขั้นตอนการติดตั้ง Installation

2. คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ General Information
3. ตัวควบคุมฐานข้อมูล Database Navigator
4. เมนูหลักและการตั้งค่า Main menu & Setting
5. ฐานข้อมูลสินค้า Cargo Database
6. ออกแบบกล่องสินค้า Carton Designer
7. ฐานข้อมูลคอนเทนเนอร์ Container Database
8. ฐานข้อมูลลูกค้า Customer Database
9. การสร้างรายการจัดส่งใหม่ Create new shipment
10. ตัวเลือกการคำนวณ Load Options
11. การจัดเรียงด้วยตนเองและการแก้ไขการจัดเรียง Manual load & Edit loading
12. ภาพการจัดเรียง Load Plan
13. รายงาน Report
14. การนำเข้าส่งออกข้อมูล Import-Export



สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2549 - 2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชั่น
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อีเมล์ dreamsofts@gmail.com 

โทรศัพท์
08-1264-3240
เวลาทำการ
8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0303549000488